3.239.59.31

Security @ FIT

Security Research Group

doc. Dr. Ing. Hanáček Petr

Docent

E-mail: hanacek ( at ) fit.vutbr.cz
Phone: +420 54114-1216
Kancelář: A205

Vzdělání:

 • Ing., obor elektronické počítače, Fakulta elektrotechnická, VUT Brno, 1988
 • Dr., Fakulta elektrotechniky a informatiky, VUT Brno, 1997
 • Doc., Fakulta informačních technologií, VUT Brno, 2003

Profesionální kariéra:

 • Ústav informatiky a výpočetní techniky, FEI VUT Brno, 1987-2001
 • 3 měsíce na Dept. of Computer Science, Braga, Portugalsko, 1993 (TEMPUS)
 • 1 měsíc na Dept. of Mathematics and Computer Science, Aalborg, Denmark, 1994
 • FIT VUT Brno, 2002-dosud

Odborná orientace:

 • Paralelní a distribuované algoritmy,
 • bezpečnost informačních systémů,
 • bezdrátové a mobilní sítě,
 • aplikovaná kryptografie.

Členství:

 • CIS (Czech and Slovak Information Society)
 • CSSS (Czech&Slovak Simulation Society),
 • ACM - SIGSAC - Special Interest Group on Security, Audit and Control
 • vedoucí skupiny Brno University Security Laboratory - FIT

Výuka:


Články:

Některé starší články (aktuální jsou v záložce "Publikace")

Knihy a učebnice:

 • Zbořil, F., Hanáček, P.: Umělá inteligence, skripta FE VUT, Brno, 1991
 • Hanáček Petr, Přikryl Petr, Rábová Zdeňka, Rajlich Jiří, Rybička Jiří, Slezák Miroslav, Zemčík Pavel: Jak publikovat na počítači, ISBN 80-901475-7-7
 • BERKA, M., MACUR, J., HANÁČEK, P., WWW informační servery. 1 vyd. Brno: Unis Publishing, 1997. 158 s.
 • Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačních systémů, ÚSIS, Praha, 2000, s. 127, ISBN 80-238-5400-3
 • Matyáš Václav, Krhovják Jan, Lorenc Václav, Kumpošt Marek, Říha Zdeněk, Cvrček Daniel, Staudek Jan, Holer Vlastimil, Malinka Kamil, Švenda Petr, Hanáček Petr: Autentizace elektronických transakcí a autorizace dat i uživatelů, Brno, MUNI, 2008, p. 128, ISBN 978-80-210-4556-9
 • Drahanský Martin, Orság Filip, Doležel Michal a kol.: Biometrie, Brno, CZ, CPRESS, 2011, s. 294, ISBN 978-80-254-8979-6